Mijlpaal

CIRKEL door de jaren heen: 1898 tot heden.

De productie van kalkzandsteen werd weer opgestart. De verkoop gebeurt onder de naam "KS* DAS ORIGINAL". Omdat het hier het oudste bedrijf binnen de kalkzandsteen-industrie betreft, houdt de naam "Original" niet alleen een uitdaging in, maar verwijst deze tevens naar het verleden. Om aan de toenemende eisen van de afnemers te kunnen voldoen, zijn wij de eerste producent in NRW die uitsluitend kalkzandstenen aanbiedt, die op pallets en verpakt in folie worden geleverd. Deze verpakkingsvorm maakt - naast een optimale logistiek - een rationeel transport van de kalkzandsteen naar de bouwplaats mogelijk.

Om onze positie binnen de kalkzandsteenbranche te versterken, hebben wij de kalkzandsteenfabriek van de Kruse-groep in Wickede overgenomen. Daarmee consolideert Cirkel zijn leidende positie als leverancier van dit "witte" bouwmateriaal in NRW en daarbuiten en presenteert het bedrijf zich aan de klant als een nog krachtigere partner. Het gehele assortiment van verblendstenen, een complete lijn van kleine en middelgrote kalkzandstenen, het rastersysteem en het KS-PLUS bouwsysteem met volumegewichten van 1,4 - 2,4 kg/dm3 kan door Cirkel worden geleverd.

Om een modern, kwalitatief sterk en vooral zeer warmte-isolerend bouwmateriaal voor toekomstige metselwerkconstructies te kunnen aanbieden, werd PORIT-gasbeton ontwikkeld met nog betere warmte-isolerende eigenschappen. Met PORIT van de firma Cirkel kan bij enkelsteens muren zonder extra isolatie aan de nieuwste eisen van de warmte-isolatievoorschriften worden voldaan.

Het gebruik van CIRCOSIL® als zeer effectief substraat in de waterzuivering wordt nog verder uitgewerkt. Het streven is gericht op een voordelige en duurzame terugwinning van fosfor uit het zuiveringsslib, om op die manier een bijdrage te leveren aan de efficiënte omgang met deze eindige natuurlijke grondstof.

Vergaande verbeteringen in de productie van CIRCOLIT® maken een verhoging van het vastestofgehalte van de CIRCOLIT®-slurrie met 12,5 % mogelijk. Deze nieuwe generatie producten zorgt voor een hoger rendement bij de klant en heeft een gunstig effect op de logistiek.

Met het honderdjarig jubileum in 1998 is de herenigingsboom al lang overgewaaid en staan de bouwbranche weer onrustige tijden te wachten. Echter: Een innovatief team laat zich niet zo snel uit het veld slaan. Tenslotte is er met het oog op alle toekomstige opgaven voor een produktieve hardware in de vorm van uiterst moderne productie-installaties gezorgd en is er bovendien met het visuele signaal van het nieuwe Corporate Design een opvallende eigen identiteit gecreëerd.

In het jaar 1997 krijgt de onderneming de certificering volgens DIN EN ISO 9001 voor de in de fabriek Flaesheim vervaardigde bouwmaterialen, waarmee de naam Cirkel als zelfstandig merk nieuwe meerwaarde krijgt. Het certificeringsproces heeft de medewerkers tot elkaar gebracht en het "wij-gevoel" enorm versterkt. Ons doel blijft, het grootste effect te halen uit pasklare servicepaketten voor onze klanten, voor wie wij eerlijke en open partners willen zijn. Zolang wij ons handelen - net als indertijd de oprichters - steeds blijven richten naar de behoeften en eisen van de markt, zullen we niet alleen de bereikte positie uitbouwen en de hoog gekwalificeerde arbeidsplaatsen weten te behouden, maar ook ons zelfstandig profiel nog aanscherpen.

Aan het begin van de jaren negentig worden de eerste successen van de diversificatie in andere branches geboekt. Omdat de capaciteit van de locatie Emsdetten voor de productie van de voorloper van Catsan niet meer voldoende is, laat Cirkel in 1995 een nieuwe fabriek met de meest moderne productiefaciliteiten in Bad Salzdetfurth bouwen. Ondertussen hebben de medewerkers in Emsdetten zich leren specialiseren op de ontwikkeling en vervaardiging van de gedefineerd ingestelde CSH-producten CIRCOSIL en CIRCOLIT.

De wortels van het bedrijf worden echter niet vergeten, hetgeen na de hereniging aan het begin van de jaren negentig juist blijkt te zijn geweest. Opgrond van de deelneming in de kalkzandsteenfabriek in Cottbus hebben we de mogelijkheid ook een graantje mee te pikken bij de opbouw van het Oosten van de bondsrepubliek.

De fabriek in Flaesheim wordt in 1994 - omdat het er ondertussen veel te klein is geworden - met 25.000 m² en een nieuw ontworpen gasbetoninstallatie uitgebreid.

De gemakkelijk te verwerken PORIT-stenen zijn vooral bij de particuliere huizenbouw erg in trek en aan het begin van de jaren tachtig wordt een gasbetoninstallatie volgens de nieuwste techniek gebouwd. De capaciteit werd haast verdubbeld. De roergangers onderkennen echter, dat de bouw 1988 in een recessie zit. Met alleen maar bouwmaterialen heeft de firma nauwelijks groeiperspectieven. Aan de andere kant is men zich bewust van de speciale know-how op het gebied van de verwerking van kalk, zand en water en probeert zodoende met het eigen CSH-specialisme voortaan ook in nieuwe branches voet te vatten. Eigen onderzoek leidt vervolgens tot de gerichte vervaardiging van diverse calciumsilicaathydraat-kristallen voor de meest uiteenlopende toepassingen, zoals vulstoffen of pigmenten en zeer resorberende stoffen. In deze tijd ontstaat de voorloper van Catsan, het toonaangevende merk voor kattenzand.

In afwachting van het verder expanderende marktvolume werd aan het begin van de jaren 70 niet alleen de bestaande fabrieken ruimschoots gemoderniseerd en uitgebreid, maar tegelijk ook de in 1964 overgenomen KS-fabriek in Emsdetten volledig overgeschakeld op de productie van PORIT. Op volle kracht voer de onderneming in goed gezelschap: De kalkzandsteen had de baksteen intussen van de eerste plaats verdrongen. Het recordjaar 1972 blonk uit met ongekende afzetcijfers voor de KS-fabrieken met 700.000 gebouwde woningen - een resultaat dat zelfs tijdens de hereniging van Duitsland nooit meer is bereikt.

Maar door de oliecrisis en de hierdoor gemotiveerde regelgeving omtrent thermische isolatie, steeg aan het eind van jaren zeventig de vraag naar isolerend bouwmateriaal. Daarmee brak het tijdperk aan van de bouwfysisch geoptimaliseerde Cirkel-systeemelementen. Bij de daarmee gebouwde buitenwanden in meerdere lagen is de statisch dragende PORIT-laag tegelijkertijd isolerende laag. De sinds 1977 opnieuw in productie genomen CIRCOSICHT-verblendstenen vormden een ideale aanvulling op het productassortiment.

In het midden van de jaren zestig begon de bouwmotor voor het eerst na de oorlog te stotteren, waardoor opnieuw veel werknemers naar de nog steeds groeiende industrie overstapten. Dit herhaalde tekort aan werknemers in de bouw was voor Cirkel aanleiding, nu definitief over te stappen naar een groter formaat. Met de vanaf 1966 geproduceerde "lichte kalkzandsteen" PORIT begint een nieuw tijdperk in de bedrijfsgeschiedenis. Met de PORIT-stenen ter grootte van een holle bouwsteen, die toch bijzonder licht en eenvoudig te hanteren zijn en zeer goede warmte-isolerende eigenschappen hebben, kon op de bouwplaats veel sneller en bovendien met minder mortel worden gewerkt.

In 1963 verplaatst de onderneming het hoofdkantoor van Rheine naar Haltern-Flaesheim.

Na de invoering van de Duitse Mark, de zog. Währungsreform, herstelde de economie zienderogen. De beperkingen vielen weg en alle ondernemingen maakten een enorme groei door. Deze voorspoedige ontwikkeling zorgde voor een toenemende vraag naar bouwmateriaal. De hierdoor noodzakelijke uitbouw van de productiecapaciteiten in beide fabrieken maakte de onderneming in de vroege jaren vijftig tot de grootste kalkzandsteenproducent in Nordrhein-Westfalen.

ÜBER BERG UND TAL

Op 01-01-1937 werd de GmbH (BV) omgezet in de Rheiner Kalksandsteinwerke Cirkel & Co. KG (commanditaire vennootschap, CV). Christian Cirkel en Dietrich Wehrmeyer werden als persoonlijk aansprakelijke beherende vennoten aangesteld. Precies twee en een half jaar later ontstaat er een nieuwe mijlpaal in de bedrijfsgeschiedenis. In 1939 begon het midden in de akker gebouwde dochterbedrijf in Flaesheim-Westleven met de productie. De bouw van deze KS-fabriek in het zuiden van het Münsterland en vrij dicht in de buurt van het door baksteen gedomineerde Ruhrgebied geldt als een pioniersprestatie.

Helaas maakte de compromisloze vernietiging van alle waarden tijdens de Tweede Wereldoorlog ook voor onze fabrieken geen uitzondering. De fabriek Rheine werd zwaar beschadigd tijdens een bombardement van de stad en de fabriek Flaesheim lag door de vernietiging van de bruggen over de Lippe en die over het Weser-Datteln-kanaal in principe op een eiland. Zodoende kon er noch kalk worden geleverd, noch konden de stenen worden weggebracht. In Rheine kon na de reparatie van de belangrijkste schade tegen het eind van het jaar 1945 opnieuw worden geproduceerd. In Flaesheim werd een provisorische straat aangelegd, zodat de vrachtwagens door het kanaal konden rijden.

Zelfs de bijna vier jaar stilstand van het bedrijf tijdens de Eerste Wereldoorlog konden de innovatieve kracht van het opkomende jonge bedrijf niet stoppen. 1919 werd eindelijk de sinds jaren gewenste aansluiting op het spoor gerealiseerd, waarmee nieuwe afzetgebieden - vooral in de richting van het Ruhrgebied - konden worden ontsloten.

Het economische succes van de eerste kalkzandsteenfabrieken zorgde al gauw voor een golf van nieuw opgerichte bedrijven. Pogingen van de concurrentie, om de kalkzandsteen in descrediet te brengen, hadden een boomerang-effect. Want de kalkzandsteenproducenten overtuigden door middel van spectaculaire brandproeven ook de laatste twijfelaars uit het vak en de van de overheid van de bestendigheid en duurzaamheid van de producten. De pakkende slogan "Veilig bouwen - met kalkzandsteen" is geen vinding van moderne reclamemakers, maar een uitvloeisel van de indertijd door de Vereniging van kalkzandsteenfabrieken verplicht opgelegde kwaliteitsgarantie betreffende de bestendigheid en duurzaamheid van de producten.

Bedrijfsleider Christian Cirkel zette zich nadrukkelijk in voor de formulering van de kalkzandsteen-norm DIN 106. Deze bepaalde in het jaar van verschijnen 1925 voor het eerst bindende voorschriften betreffende de kwaliteit van muursteen - ten voordele van de gebruikers en consumenten en ten nadele van "anderskleurige" muursteenleveranciers. De voordelen van kalkzandsteen in het bijzonder tegenover de baksteen waren nu publiekelijk vastgelegd: een gelijkmatige drukvastheid van ten minste 150 kg/cm², een mortelbesparende maatvastheid en randscherpte. En dit bij voordelige productie- en leverkosten.

In 1898 maakte de Koninklijke Pruisische Notaris Ludwig Roling gen. Havixbeck de akte op over de oprichting van de Rheiner Sandsteinwerke GmbH, Fabrik für Herstellung und Verkauf von Sandsteinen und Sandsteinfabrikaten. De oprichters investeerden gezamenlijk het aanzienlijke stamkapitaal van 150.000 Reichsmark.